0
Wanci yuswa tunggang gunung
Sagala nu ngarandapan
Narěmbongan
Nyisit melit kana ati
Matak eungap kana ambekan

Wanci yuswa tunggang gunung
Sagala kahayang narěmbongan
Bongan diri geus teu uni
Nyalimpang kana diri sorangan

Wanci yuswa tunggang gunung
Kahoyong tinggal kahoyong
Hoyong nyorang waktu
Ka tukang
Matak mawa kasalempang

Papa Elssa

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top