0
Hiliwir angin leutik kamari
Gumeterna masih ngancik
Dangdaunan nu ngalakay hiji-hiji
Teu kaburu pamitan ka dahan

Najan geter laun-laun leler deui
Itu tangkal tetep ngaheruk leungiteun
Ari ieu hate can metu nalukkeun diri
Turta anjeun lain topan handaruan

Poe nu ngabetrak-betrak
Jang kula tambah nyangsara
Can nyaho isukan hujan rek datang

Leuwi ati hanaang saat ngoletrak
Pikiran ka anjeun mo suda-suda
Najan hujan jeung topan tandang

Ku: Surahman

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top