0

Kuring teu bisa kawas sarerenge nu nya'angan poe
Teu bisa kawas bulan nu nya'angan poek na peuting
Jeung lain bentang nu mapaès langit

Kuring ngan saukur jalma biasa
Neangan cahaya keur nyaangan hate sorangan
Neangan harti tina hadir na anjen
Ngumpul ken ma'na tina guratan kalimah anjen

Mugya jadi cahaya panuntun lengkah geusan pinanggih mulya

Sok sanajan lantera leutik kakalicesan katebak angin
Mugya jadi lantar lungsur hikmah Pangeran

** Bias **

Copyright © Tatar Pasundan 

Posting Komentar

 
Top