0

Teu karasa kuring geus jadi hiji indung
Hiji bukti kuring kudu mupusti jeung ngariksa buah ati
Buah ati titipan Gusti nu Agung
Rengkak polah kudu luyu
Luyu sapagodos tuntunan agama jeung darigama

Hidep kudu geulis
Geulis lahir tur geulis batin
Hidep jimat ati
Jimat ati anu dipatri ku kaimanan
Jimat ati nu diwengku ku sholehah
Nun Gusti!
Tangtayungan buah ati abdi salamina
Amin...amin...amin

Iis NA
Bandung, 29042012

Copyright © Tatar Pasundan 

Posting Komentar

 
Top