0
Teu kedah nganaha-naha
Teu kedah nanya kunaha
Komo jeung aral subaha
Sagala anu tumiba
Kersana Maha Kawasa

Manusa teu kumawasa
Saukur boga rancana
Dibarengan ku usaha
Tinekanan jeung henteuna
Gumantung kersa Mantenna

Sumerah tur tumarima
Kana papastén nu aya
Sangkan manah tetep lugina
Syukur kanu Maha Uninga
Teu kabawa sakaba-kaba.

Purbasari Kirei Na

Copyright © Tatar Pasundan 

Posting Komentar

 
Top