0
Tumarima
Tumarima

Teu kedah nganaha-naha Teu kedah nanya kunaha Komo jeung aral subaha Sagala anu tumiba Kersana Maha Kawasa

Baca selengkapnya »

0
Tungtung Lamunan
Tungtung Lamunan

Panon poe nojo hate Nangkeup haneut lelembutan Mangle siloka tungtung lamunan Ngadalaingdingkeun hariring

Baca selengkapnya »

0
Paturai
Paturai

Hiliwir angin leutik kamari Gumeterna masih ngancik Dangdaunan nu ngalakay hiji-hiji Teu kaburu pamitan ka dahan

Baca selengkapnya »

0
Sariak Layung
Sariak Layung

Panonpoé wayah lingsir muru dahan peuting Hurung mubyar nungtun layung Dipayungan halimun marengan hiliwir angin Mernahkeun tiisna leb...

Baca selengkapnya »

0
Naha
Naha

Naha bet aya rasa nyaah ka anjeun? Naha bet aya rasa kamelang ka anjeun? Naha bet aya rasa asih ka anjeun? Naha anjeun ogé sami geulis?

Baca selengkapnya »

0
Cai Mata
Cai Mata

Naha geuning cai mata bet dipiceunan? Pok bejakeun ka kuring! Pok caritakeun ka kuring! Ti iraha cai mata anjeun turun murubut?

Baca selengkapnya »

0
Jimat Ati
Jimat Ati

Teu karasa kuring geus jadi hiji indung Hiji bukti kuring kudu mupusti jeung ngariksa buah ati Buah ati titipan Gusti nu Agung Rengkak...

Baca selengkapnya »

0
Wanci Yuswa Tunggang Gunung
Wanci Yuswa Tunggang Gunung

Wanci yuswa tunggang gunung Sagala nu ngarandapan Narěmbongan Nyisit melit kana ati Matak eungap kana ambekan

Baca selengkapnya »

0
Nyileuk
Nyileuk

Teu tiasa peureum Naaa emut bae ka salira Maenya dipelet samporet mah Hoyongna deukeut pateuteup Alim tebih paanggang-anggang Naha k...

Baca selengkapnya »

0
Mei
Mei

Tiap tepung jeung anjeun Girimis manis ngabagéakeun rasa sono Jalan anu ngembat kapunggel simpang Témbong deui

Baca selengkapnya »

0
Kuring
Kuring

Kuring teu bisa kawas sarerenge nu nya'angan poe Teu bisa kawas bulan nu nya'angan poek na peuting Jeung lain bentang nu mapaès...

Baca selengkapnya »

0
Cinta
Cinta

Saha ĕta nu geulis Rarayna Lungguhna Ngaruntagkeun hatĕ nu tunggara

Baca selengkapnya »

0
Cangcaya
Cangcaya

Lamun kongang, ieu Purnama sina nampeu na raray haté Anjeun nu meredong jungkrang tepi cékas katingali dasarna.

Baca selengkapnya »
 
 
Top