0
Dangdak-dengdek ngariasna
Teu poho nerapkeun cela
Bageur aya batasanna
Tapi anu mana heula

Murungkutna jiga beruk
Babari eukeur neangan
bageur anu sakacapruk
Antukna rugi sorangan

Sakedapan hoyong mios
Kusababna rada cageur
Nyuguh kopi teu sawios
Eta ge kalebet bageur

Jalan cai make talang
Ngarah euweuh nu ngiruhkeun
Bakating bageur kawilang
Nu dilarang disuguhkeun

Ngumpulkeunna bahan-bahan
Majar rek eukeur dagangan
Balukar tina nyuguhan
Opat bulan na kandungan

Iis
Bdg, 250513

Copyright © Tatar Pasundan 

Posting Komentar

 
Top