0
Lebah handapen tangkal kiara
Mangsa bulan caang nèmbongan
Mawa rungsing jeroning pikir
Ngahudang rasa katineung
Najan teu di palirè
Keukeuh hirup jadi pangeusi hatè

Emmh
Geulis
Najan enyana teu teupung di balè nyungcung
Namung saèstuna
Urang geus ngahiji dina pameungkeut na janji

Pileuleuyan geulis
Pileuleuyan
Cing tenang
Margi tulang iga iyeu mah
Tos pasti salira

Rinai Gerimis Pagi

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top