0
Nutuh nafsu dina kalbu
Nuar amarah dina dada
Nutuhna kudu jeung élmu
Nuarna kedah jeung tarékah

Salah nutuh tangtu bakal runtuh
Salah nuar bakal runtag

Ditutuh dibeulah katuhu
Dituar ti palih kénca
Ditutuh nambahan pageuh
Dituar nambahan rongkah

DeaFauzi PoetraSundanusajati

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top