0
Hiliwir angin mawakeun katineng anjeun
Murag dina amparah sajadah
Jadi geurentes pangharepan marengan keclak ci mata


Kadeudeh nu lawas meungket
Teu laas kalibas mangsa
Ngarohaka lir karang di sagara

Kaasih urang
Kasipuh ku kapeurih
Di kuatan ku lara tunggara
Jadi wangunan anu tohaga

Mugya ridho Pangèran
Nyarengan salamina
Dugika akhir mangsa


Ai Halimah
Smd, 211012

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top