0
Urang langgeng ngawang-ngawang
Ngawelah parahu langit
Sanajan salaksa gelap
Ngabentar jajantung urang

Hamo pukah dilabrak prahara rongkah
Tali sutra sukma urang, jungjunan
Meulitna kabina-bina

Balabuh lebah purnama
Asih urang geningan beuki dumeling
Mun titirah lebah bentang
Tresna teh tinangtu beuki ngagenclang

Tira Agus

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top