0

Pada kahiji:

Ngadaweung dina bangbarung
Ras émut kakasih ati
Ayeuna duh narémbongan
Kagagas geuning nya diri
Lalakon urang katukang
Nu pinuh sifat mamanis

Kadua:

Jadi sok rajeun ngalamun
Ari ras ku nasib diri
Aya duriat kapegat
Asih kasilih ku wanci
Jumerit maratan jagat
Mun asih henteu ngajadi

Katilu:

Nu indit geus taun-taun
Can kungsi sakali balik
Tibelat kuring tibelat
Émut ka panutan ati
Kagagas aduh kagagas
Kacipta imut nu manis

Kaopat:

Basa diparengkeun tepung
Patepung disisi leuwi
Haté kacida bagjana
Bet bisa patepung deui
Hanjakal aduh hanjakal
Horéng geuning ukur ngimpi

Nur Fithry, Pengajar di SMKN Malangbong Garut

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top