0
Mapay carita mangsa ka tukang
Lalakon nu di tulis dina ngenclang na ci mata
Lir hujan silantang nu ngadadak ngaro'otan
Waktu anjen balaka narima cinta

Jalan satapak ngaliwatan mumunggang
Aya imut nu teu kagantian èndah na
Najan bèntang marengan saban peuting
Ngan salira nu di anti unggal mangsa

Najan kedah malipir lamping teurewil
Nyorang jurang pinuh cucuk rungkang
Dor dar gelap kahujanan ka anginan

Akang moal unggut kalinduan
Moal pisan gedag ka anginan
Cadu mungkuk ku mèok mèmèh di pacok

Kahèman welas deudeh ti Pangeran
Meungket pageuh nyandingken hatè urang

Dangu ken geurentes angin
Aya asih nu ngadalingding
Hariring hatè meulah peutih
Dina kasono anjen nyumanding

** Bias **

Copyright © Tatar Pasundan 

Posting Komentar

 
Top