0
Sadrah
Sadrah

Neuteup seukeut anu anteb Katawis gurat kanyaah salira Henteu wakca namung kabaca Kabaca natrat pisan Tindak-tanduk salira faktana s...

Baca selengkapnya »

0
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup S
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup S

UNDAK-USUK BASA S (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka Sorang...

Baca selengkapnya »

0
Sim Kuring
Sim Kuring

Inggis ku bisi rempan ku basa Ilahar paribasa anu tos teu bireuk deui Sagala rupa kudu tarapti dina laku lampah Numatak moal hareup te...

Baca selengkapnya »

0
Tangkal Camara Jeung Angin
Tangkal Camara Jeung Angin

Tangtung Jangkung Ajeg tegep Matak reueus anu neuteup Di mumunggang tepung jeung angin Jiga nu eukeur padungdung. Batang dahan régan...

Baca selengkapnya »

0
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup R
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup R

UNDAK-USUK BASA R (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka Sor...

Baca selengkapnya »

0
Rancag
Rancag

‘Na linduk situ rumpaka Kembang-kembang taraté laligar Cékas bodas mulas bulan matapoé Sumilir nyanding hariring Ngawelah wirahma ras...

Baca selengkapnya »

0
Cita-Cita Ati
Cita-Cita Ati

Ya Allah Jantenkeun abdi Hiji istri nu resep babakti Babakti ka caroge Taat agama sareng darigamana Ya Allah Tebihkeun abdi tina h...

Baca selengkapnya »

0
Moal Pukah
Moal Pukah

Sareundeuk saigel Sapapait samamanis Kulayeut silih asah silih asih silih asuh Kayungyun atuh anu saperti eta mah

Baca selengkapnya »

0
Waktos
Waktos

Teu karaos geuning tos rebo deui, nyerelekna wanci langki kapalire ati, kubetah-betahna diri, dipasihan yuswa ku Gusti, sanaos parenta...

Baca selengkapnya »

2
Asal Mula Cika-Cika
Asal Mula Cika-Cika

Jaman baheula, baheula ge baheula deui – aya hiji lembur anu gegek jiwana. Pengeusi eta lembur, meh kabeh jelema carukup. Demi pangupajiwa...

Baca selengkapnya »

0
Cinta Urang
Cinta Urang

Jungjunan Satapak sajarah geus lawas ilang dangiangan Leungiteun tapak Leungiteun udagan Kiwari wungkul kalangkang Handapeun tangkal...

Baca selengkapnya »

0
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup P
Undak-Usuk Basa Tina Awalan Hurup P

UNDAK-USUK BASA P (RAGAM BASA: BASA LOMA JEUNG BASA LEMES) Basa Loma Basa Lemes (keur ka Sora...

Baca selengkapnya »
 
 
Top