0
Wirangrong, ngagambarkeun nu kawiwirangan, éra ku polah sorangan.
Palanggeran Wirangrong: 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a.

Conto:

Barudak mangka kaharti
Ulah rek kadalon-dalon
Enggon-enggon nungtut elmu
Mangka getol mangka tigin
Pibeukeuleun sarerea
Modal bakti ka nagara

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top