0
Pucung, ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju haté.
Palanggeran Pucung: 12-u, 6-a, 8-e/i, 12-a.

Conto:

Pupuh pucung ti tungtung nepi ka tungtung
Ka tungtung babasan
Babasan marepeh hate
Silokana kumaha tungtunganana

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top