0
Gambuh, ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri.
Palanggeran Gambuh: 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o.

Conto:

Ngahuleng banget bingung
Heunteu terang kamana ngajugjug
Turug-turug harita teh enggeus burit
Panon poe geus rek surup
Keueung sieun aya meong

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top