0
Balakbak, ngagambarkeun heureuy atawa banyol.
Palanggeran balakbak: 12-a,3-e, 12-a, 3-e, 12-a, 3-e.

Conto:

Nanggung tolok pinuh barang bubutan
Rarombeng
Wantu kabeh ape kiran rorombotan
Garoreng
Leumpangna teh rada ngigir ngalieukan
Mendeleng

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top