0
Kitab Kadua Elmu Kajadian Manusa
Kitab Kadua Elmu Kajadian Manusa

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Kadua BAB II - Élmu Kajadian Manusa Dawuhan Allah: “ Ma asolakum min h...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Kadua Elmu Kajadian Alam
Kitab Kadua Elmu Kajadian Alam

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Kadua BAB I - Élmu Kajadian Alam Dawuhan Allah: “ Sumastawa illassama-i wahiya du...

Baca selengkapnya »

0
Kitab Kahiji Elmu Jasad Manusa
Kitab Kahiji Elmu Jasad Manusa

Kitab Élmu Tasauf Titinggal Jagasatru Kitab Ka Hiji Élmu Jasad Manusa Sabada urang ngabandungan Bab Kajadian Dunya jeung Kaj...

Baca selengkapnya »

0
Bilangan Dina Basa Kawi
Bilangan Dina Basa Kawi

1 = Eka 2 = Dwi 3 = Tri 4 = Catur 5 = Panca 6 = Sad 7 = Sapta

Baca selengkapnya »

0
Kecap-Kecap Tina Basa Kawi
Kecap-Kecap Tina Basa Kawi

A Agni = Seuneu Aji = Ratu/Raja Amba = Kuring Angga = Awak Angkara = Hawek Ardi = Gunung Arga = Gunung Aris = Halon, laun Arsa =...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Ladrang
Pupuh Ladrang

Ladrang , ngagambarkeun nu resep banyol bari nyindiran. Palanggeran Ladrang: 10-i, 7-a, 8-i, 12-a. Conto: Aki Dartam leumpangn...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Lambang
Pupuh Lambang

Lambang , ngagambarkeun nu resep banyol tapi banyol nu aya pikiraneunana. Palanggeran Lambang: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a. Conto: Nawu...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Gurisa
Pupuh Gurisa

Gurisa , ngagambarkeun jelema nu ngalamun atawa malaweung. Palanggeran Gurisa: 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a, 8-a. Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Gambuh
Pupuh Gambuh

Gambuh , ngagambarkeun kasedih, kasusah, atawa kanyeri. Palanggeran Gambuh: 7-u, 10-u, 12-i, 8-u, 8-o. Conto: Ngahuleng banget bingung...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Balakbak
Pupuh Balakbak

Balakbak , ngagambarkeun heureuy atawa banyol. Palanggeran balakbak: 12-a,3-e, 12-a, 3-e, 12-a, 3-e. Conto: Nanggung tolok pin...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Jurudemung
Pupuh Jurudemung

Jurudemung , ngagambarkeun nu bingung, susah ku pilakueun. Palanggeran Jurudemung: 8-a, 8-u, 6-i, 8-a, 8-u. Conto: Badana anu...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Wirangrong
Pupuh Wirangrong

Wirangrong , ngagambarkeun nu kawiwirangan, éra ku polah sorangan. Palanggeran Wirangrong: 8-i, 8-o, 8-u, 8-i, 8-a, 8-a. Conto: ...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Pucung
Pupuh Pucung

Pucung , ngagambarkeun rasa ambek ka diri sorangan, atawa keuheul kulantaran teu panuju haté. Palanggeran Pucung: 12-u, 6-a, 8-e/i, 12...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Maskumambang
Pupuh Maskumambang

Maskumambang , ngagambarkeun kanalangsaan, sedih bari ngenes haté. Palanggeran Maskumambang: 12-i, 6-a, 8-i, 8-a. Conto: He barudak ku...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Pangkur
Pupuh Pangkur

Pangkur , ngagambarkeun rasa ambek nu kapegung, nyanghareupan tugas nu beurat. Palanggeran Pangkur: 8-a, 11-i, 8-u, 7-a, 12-u, 8-a, 8-...

Baca selengkapnya »

0
Pupuh Mijil
Pupuh Mijil

Mijil , ngagambarkeun kasedih tapi bari gedé harepan. Palanggeran Mijil: 10-i, 6-o, 10-e, 10-i, 6-i, 6-u. Conto: Beurang peuting tamb...

Baca selengkapnya »
 
 
Top