0
Sondah mangrupa kaulinan barudak awewe. Carana, unggal jalma nyekel talawengkar terus dialungkeun kana kotak-kotak nu geus disadiakeun (meunang ngaguratan dina taneuh). Eta kotak-kotak the lian ti dialungan talawengkar, oge sok diajlengan. Ngan nu aya talawengkaran nu teu meunang ditincak. Dina sondah aya nu disebut mi-hiji, mi-dua, mi-tilu, ……, mi-dalapan. Di sawatra tempat kaulinan model kieu sok disebut oge “Pecle”.


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top