0
Sinom, ngagambarkeun kagumbiraan, kadeudeuh.

Palanggeran Sinim: 8-a, 8-i, 8-a, 8-i, 7-i, 8-u, 7-a, 8-i, 12-a.

Conto:

Aya hiji rupa kembang
Raranggeuyan tapi leutik
Rupana bodas kacida
Matak lucu liwat saking
Hanjakalna teu seungit
Lamun ku urang diambung
Kitu soteh tibeurang
Ari seug mungguh tipeuting
Sumeleber nyambuang sapakarangan.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top