0
Dangdanggula, ngagambarkeun katengtreman, kawaasan, kaagungan, jeung kagumbiraan.
Palnaggeran Dangdanggula: 10-i, 10-a, 8-e/o, 7-u, 9-i, 7-a, 6-u, 8-a, 12-i, 7-a.

Conto:

Keak kerak merak lir ceurik
Heulang julang kalong ngalanglangan
Geuri-geuri ting garero
Maung bati ngahiung
Kuwiwi mah bati ngecewis
Sagala ngiring lara
Ka sang putri wiku
Jeung paa bijil alpukah
Sato-sato berhala gunung Sirinding
Bumela ka nu lara

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top