0
Asmarandana, ngagambarkeun rasa kabirahian, deudeuh asih, nyaah.

Palanggeran Asmarandana: 8-i, 8-a, 8-e/o, 8-a, 7-a, 8-u, 8-a.

Conto:

Eling-eling murangkalih
Kudu apik jeung berseka
Ulah odoh ka panganggo
Mun kotor geuwat seuseuhan
Soeh geuwat kaputan
Ka nu buruk masing butuh
Ka nu anyar masing lebar

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top