0
Kaulinan pris-prisan diwangun ku dua regu. Unggal regu pada-pada nincak batu, cangkang kerang, atawa tutup limun nu disimpen dina taneuh. Anggota regu lalumpat ka hareup “ngepanan” sangkan diudag (ditepak) ku regu lawan. Lamun katepak, kudu jadi anggota regu lawan. Lamun batu regu lawan katincak, disebutna “pris”, hartina meunang hiji-enol.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top