0
Bang kalima-lima gobang, bang
Bangkong di tengah sawah, wah
Wahey tukang bajigur, gur
Guru sakola desa, sa
Saban poe ngajar, jar
Jarum paranti ngaput, put
Putri nu gareulis, lis
Lisung kadua halu, lu
Luhur kapal udara, ra
Ragrag di Jakarta, ta
Taun opat hiji, ji
Haji rek ka mekah, kah
Kahar tujuh rebu, bu
Buah meunang ngala, la
Lauk meunang nyobek, bek
Beker meunang muter, ter
Terus ka Citapen, pen
Pena gagang kalam, lam
Lampu eujeung damar, mar
Mari kueh hoho, ho
Hotel pamandangan, ngan
Ngantos kangjeng dalem, lem
Lempa-lempi lempong
Ngadu pipi jeung nu ompong.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top