0
Lalandakan nyaeta kaulinan nu niron-niron landak. Sangakn salahsaurang “jadi landak”, memeh prungteh nagrawih heula, ngawihan jalma nu rek dijieun landak tea.

Landak-landak sonari
Kop cau kop tiwu
Hakaneun sisa janari
Bekel miang ka batawi
Kop jurig jarian
Kop jurig tangkod
Kop jurig pacilingan
Kop jurig onom………

Rengse dikawihan, landak the sebrut ngudag ka ditu ka dieu. Nu diudag tingalacir lalumpat bari tingcerewet “Aya landak…….! Aya landak…..!” cenah.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top