0
Anu sok nyeiun gugunungan ilaharna barudak lalaki. Temaptna di buruan nu taneuhna lembut (taneuh ngebul). Nu nyarieunna naragog atawa dariuk dian taneuh. Mimitina nyiduh heula, terus dipurulukan taneuh. Kituna teh sok bari ngawih:

Paluhur-luhur gunung
Pahandap-handap gobang
Paluhur-luhur gunung
Pahandap-handap gobang
(kitu bae sababaraha balikan)

Lila-lila teneuh nu dipurulkan the maruncung, maruncungul. Mun geus anggeus nyieun gugununganana sok terus patempo-tempo, nu saha pangluhurna.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top