0
Gatrik the kaulinan budak lalaki. Parabot nu dipakena kai atawa awi (nu panjang kira-kira sajeungkal) jeung kai pameunggel. Cara maenna, kai nu sajengkal tea dipasangkeun kana logak (nu meunang nyieun dina taneuh). Geus kitu tuluy diteunggeul ambeh ngacleng sok diteunggeul deui sina ka jauh. Lamun geus murag ka hiji tempat, kai nu sajeungkal the dipake ngukur (dijeungkal-jeungkalkeun kana taneuh)
tepi kana logak tea. Jadi ukuran meunang jeung eleh the ditangtukeun ku jumlah jeungkalan.


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top