0
Kaulinan galah merlukeun batur nu loba (paling saeutik dalapan urang: dua regueun). Kitu deui kaulinan galah merlukeun tempat (buruan) anu lega. Samemeh prung maen, salahsaurang nyieun heula gurat pasagi opat anu lega, biasana sok make rokrak nu diguratkeun kana taneuh, atawa lebu diawurkeun. Gurat pasagi opat the tengahna digurat deui tengahna tepi ka ngajanggelek opat kotak. Cara maenna, regu nu hiji jaga diunggal gurat (kalang), sedeng regu nu hiji deui maen,
nyaeta ngumpul di hiji kotak, terus lumpat ka kotaksejen bari teu katoel, teu katepak, atawa teu katangkep ku regu nu jaga. Lamun salahsaurang katepak, maenna teu bisa terus sarta kudu dipasrahkeun ka regu nu jaga, jst. Lamun katepak ku nu jaga tur bisa asup ka kotak sejenna sarta bisa balik deui ka kotak asal (pangbalikan) disebut “asin”, hartina meunang hiji (hiji-enol) ti regu lawan, jst.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top