0
Engkle nyaeta kaulinan nu ngagunakeun batu. Biasana baladan (duaan atawa tiluan sewang). Carana, mimiti nyieun heula tanda dina taneuh (make rokrak, cangkang kerang, atawa tutup limun). Lian ti nyieun tanda, oge deuih kudu nyieun gurat sababaraha meter jauhna tina tanda. Ieu gurat the tempat caricing mun rek ngalungkeun batu. Ari batu dialungkeunana the padeukeut-deukeut kana tanda. Sabaraha urang nu pangdeukeutna kana tanda, sabaraha urang anu jauh. Anu deukeut jadi balad,
tur pangheulana maen. Cara maenna nyaeta batu disimpen dina tonggong dampal suku, dijungjung saeutik ka luhur, terus engkle-engklean dibawa ka hareup pikeun diadukeun (“ditembakkeun”) kana batu musuh nu geus dipasang.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top