0
Encrak kaulinan husus barudak awewe. Parabot anu digunakeunana bal leutik jeung kewuk atawa tutup limun sababaraha siki (biasana genep ato leuwih). Carana, kewuk diawurkeun ka luhur bari ngalungkeun bal. Kewuk nu acak-acakan the kudu dicokotan hiji-hiji. Nyokotna heunteu sagawayah, tapi kudu baru ngalungkeun deui bal. Waktu bal di luhur, kewuk kudu geus kacokot. Lian ti eta, dina hiji bagian, kewuk kudu diawurkeun sina pindah kana tonggong dampal leungeun, di ka luhurkeun saeutik, terus dicakep. Kaulinan encrak biasana merlukeun batur, duaan atawa leuwih. Di sawatra tempat kaulinan model kieu sok disebut oge “Taplung”.


Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top