0
Empet-empetan mangrupa kaulinan husus barudak lalaki dina waktu panen. Empet-empetan bahanna dijieun tina jarami. Aya nu tungtungna disambung ku daun kalapa, aya oge nu heunteu. Jarami the dipotong diarah saruas. Deuekut bukuna disopak saeutik minangka angkup (nu engkena bisa disada). Bagian sejenna diliangan kawas suling. Samemeh ditiup, sangkan disada alus sok dirorojok heula make tungtung jarami nu leutik bari kakawihan:

Ojok-ojok ami-ami
Dirojok ku jarami
Ojok-ojok uat-uat
Ngarojok nu dibuat
Ojok-ojok aung-aung
Ngarojok nu di saung

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top