0
Kaulinan congkak, anu digunakeun nyaeta pakakas nu disebut Congkak (dijieun tina kai, panjangna leuwih kurang 40 cm), lebarna lewih kurang 15 cm, luhurna make logak sababaraha hiji). Unggal logak dieusian ku kewuk, siki salak, jsb. Lobana 7 siki. Cara maenna piligenti, tapi ka siki congkak the beak (arasup
kana logak indung).

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top