0
Kaulinan cingciripit atawa sok aya nu nyebut dingding kiripik mangrupa kaulinan anu basajan. Ngan merelukeun batur tiluan atawa opatan. Carana, nu saurang namprakkeun dampal leungeun nu ditamprakeun tea. Anu namprakkeun nu purah ngawih:

Cingciripit
Tulang bajing kacapit
Kacapit ku bulu pare
Bulu pare seuseukeutna
Jol Pa Dalang
Mawa wayang jek-jek nong. . . . .

Waktu nyebutkeun “jek-jek nong” dampal leungeun dikeupeulkeun, pikeun nyapit curuk tea.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top