0
Kaulinan ambil-ambilan merlukeun batur nu loba. Dua urang pahareup-hareup, tuluy leungeunna masing-masing pacekel-cekel bari rada dikaluhurkeun. Barudak nu sejenna ngantay bari silih cekel taktak (nu di tukang nyekel taktak nu di hareupeunana, jst.). Barudak nu ngantay tea arasup ka sela-sela nu duaan, nu leungeunna geus pacekel-cekel. Kituna the bari kakawihan:

Ambil-ambilan turuktuk hayam samati
Saha nu diambil
Kami mah budak pahatu
Purah nutu purah ngejo
Purah ngasakan baligo
Purah tunggu bale gede
Nyeurieun sukuna kacugak ku kaliage
Aya ubarna urat gunting sampurage
Tiguling nyocolan dage

Barang nu pandeuri geus aya di hareupeun nu duaan, terus di kurungan (ku leungeun nu dikaluhurkeun tea) bari terus ditanya “Rek milih mana? Bulan atawa bentang?” cek nu duaan. Lamun nembal milih bulan kudu terus ngaleos (nyalingker) ka beulah katuhu, lamun milih bentang ka belah kenca. Lamun nu ngantay geus kabeh marilih (naha ka kenca atawa ka katuhu), gundukan kenca jeung gundukan katuhu the terus silih cekel, silih betot. Nu eleh nya eta nu kabetot sarta sok terus dibawa lumpat. Di sawatara tempat kaulinan model kieu sok disebut “Bulan Bentang”.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top