0
* Satumbak = 3,77 meter

Sabata = 14 meter pasagi

Sapal = 1,5 kilometer

Samil = 1,5 kilometer

Saare = 100 meter pasagi

Sahektar = 100 are

Sabau = 500 bata = 7096,50 meter pasagi

Sakaki = 0,3 meter = 30 cm

Saelo = 0,688 meter

Saicak = Saelo pasagi

Sadim = Satapak jempol

Sajeungkal = Sapanjang ti tungtung indung leungeun tepi ka tungtung cinggir upama dipentangkeun = kurang leuwih 20 cm

Sajeujeuh = Sarua jeung panjang dampal suku kolot

Sadeupa = Sapanjang ti tungtung ramo leungeun kenca tepi katungtung leungeun katuhu, upama dipentangkeun = kurang leuwih 1,60 m

Satampah = Kira-kira sagede dampal leungeun kolot

Sakodok = Ti tungtung jajangkung nepikeun ka kelek

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top