0
* Saranggeuy = Sagagang

Sapocong = Sateungah geugeus (pikeun ukuran pare nu ranggeuyan, kira-kira ranggeuyana bias kakeupeul)

Saeundan = Sapocong

Sageugeus = Dua pocong nu dibeungkeut dihijikeun

Sagedeng = Sageugeus

Sasangga = 5 geugeus

Salajer = 4 sangga = 20 geugeus

Sacaeng = 200geugeus = 2 madea = 4 tanggung = 10 lajer = 40 sangga

Sabawon = 4 pocong

Satanggung = 50 geugeus

Saundem = Pikeun ukuran beas nu ditaker ku batok kira-kira satengah leter

Samadea = Satengah caeng = 100 geugeus = 6 kati

Sakati = Kira-kira 817,5 gram

Sagantang = 10 undem = 5kati = 3087,5 gram

Saleter = 1 dm kubik

Saemud = kira-kira saleter leuwih

Sakulak = Kira-kira 2,5 kg, keur ukuran beas

Sapikul = 100 kati, kira-kira 62,5 kg, keur ukuran bangsal

Sadacin = Sapikul

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top