0
* Cukang = Kai atawa awi saleunjeur atawa sababaraha leunjeur luhureun susukan, solokan atawa walungan leutik.

Jambatan = Wangunan nu ngahubungkeun dua sisi wahangan, dijieun tina kai atawa beusi.

Jambatan gantung = Jambatan nu make tihang pangdeudeul, siga rawayan ngan leuwih tohaga.

Kurutug = Sasak tina kai.

Rawayan = Sasak nu teu make tihang pangdeudeul (siga jambatan gantung).

Sasak = Siga cukang ngan kaina/awina leuwih rea, luhurna aya nu sok make dadampar awi meunang nganyam kerep siga kikis.

 Eretan = Parahu atawa rakit paranti meuntaskeun jalma, nu meuntaskeunana narik eta parahu/rakit ku cara maapy (muntangan) balantara, nyaeta tambang, hoe, atawa kawat gede nu dipanteng ti sisi ka sisi wahangan.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top