0
* Abig/ampig = Bilik juru tilu dina pongpok leuit atawa pongpok imah.

Amben = Tepas imah panggung nu lantena tina palupuh.

Balandar = Sarupa balok, wangunna pasagi opat dipasang di luhur kuda-kuda pikeun nahan usuk dina rangka hateup.

Bilik = Pipinding imah nu di jieun tina anyaman awi anu meunang ngahuaan.

Buruan = Tanah hareupeun imah.

Dapur/pawon = Rohangan imah nu di tukang, paranti masak, jsb.

Goah = Rohangan (biasana di dapur) paranti nyimpen pabeasan, kadaharan, jsb. (di imah panggung.

Golodog = Tetecean atawa tangga paranti unggah atawa turun ti imah (imah panggung).

Hateup = Tutup imah di luhur sangkan iuh atawa ulah asupcihujan, dijieun tina daun eurih, daun kiray, daun sadang, atwa daun kalapa.

Jandela = Lawang angin atawa cahaya dina bilik atawa dinding tembok nu bisa dibuka jeung ditutup cara panto.

Kolong = Rohangan di handapeun imah panggung.

Kuda-kuda = Balok kai nu dipasang dengdek anu nyambungkeun tina adeg jeung pamikul.

Lalangit = Tutup rohangan imah beulah luhur (bagian para beulah handap).

Lincar = Cemped (papan) rubak pikeun nutup bilik ti beulah luar, leubah darurung, atawa pikeun nutup tungtung darurung nu di hareup (dina imah panggung).

Pakarangan = Tanah sakurilingeun imah.

Pangkeng = Kamar, rohangan imah paranti sare atawa barangsimpen.

Patengahan = Rohangan imah nu di tengah.

Pipir = Tanah tukangeun imah.

Pongpok = Rohangan di sisi (handapeun suhunan) anu sok ditutup ku abig/ampig.

Suhunan = Bagian imah nu pangluhurna, ngujur panjang nurutkeun wangun imah.

Tepas = Emper, bagian imah panghareupna nu digeblagkeun, paranti narima semah, ngawangkong jeung tatangga (di imah panggung), jsb.

Wuwung = Tutup hateup sapanjang sambungan suhunan, tempat patepungna kenteng/hateup dina puncak suhunan; wuwung sok dijieun tina seng, tembok atawa tina injuk (dina imah di pasisian).

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top