0
* Salosin = Dua belas (12)

* Sakodi = Dua puluh (20)

* Salikur = Dua puluh hiji (21)

* Dua likur = Dua puluh dua (22)

* Tilu likur = Dua puluh tilu (23)

* Salawe = Dua puluh lima (25)

* Saraju = Opat puluh (40) “sok dilarapkeun kana bilangan lauk”

* Sawidak = Genep puluh (60)

* Sagros = Saratus opat puluh opat (144)

* Salaksa = Sapuluh rebu (10.000)

* Saketi = Saratus rebu (100.000)

* Sayuta = Sajuta (1000.000)

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top