0

* Ambekan = Sadami

Awi = Sabebek

Awi = Saleunjeur (satangkal)

* Awi = Sadapur (sagunduk nu diwangun ku sasabaraha tangkal)

Bako = Salempeng

Bangsal = Sacangi (sasiki)

Bawang = Sasihung (sasiki)

Beas = Sacanggeum

Bilik = sailab (sagebing)

Boeh = Sarirang (tilu iket)

Cai = Sakeclak

Cangkir = Satangkep (cangkir katut pisinna)

Cau = Sasikat

Cau = Saturuy (sababaraha sikat)

Daun = Saponggol (sagagang daun)

Daun = Sakompet (sababaraha ponggol meunang nyuitan tuluy dilipet)

Eurih = Sajalon (pikeun ngadempet ku awi pikeun hateup)

Gula kawung = Sabebek (sabeulah, nurutkeun citakan batok sabeulah)

Gula kawung = Sagandu (dua bebek, dua beulah)

Hayam = Sajodo (bikangna jeung jagona)

Injuk = Sakakab (sagebleg, meunang ngolokopkeun tina tangkal kawung, injuk sok dipake tambang atawa sok dipake nutupan suhunan imah/lamun jaman ayeunamah aya oge sok dipake mijahkeun lauk di balong)

Jahe = Sarempang

Jambe = Samanggar

Japati = Sajodo

Kalapa = Sahulu

Kalapa = Samanggar

Kaso = Sadapur, saluwuk

Kertas = Salambar

Koeng = Sasolor

* Manjah = Sadapur, saluwuk

* Munding = Sarakit (dua munding)

Muncang = Sadampa (dampa seuseubutan kana muncang anu sikina dua, ari nu sikina tilu disebut gindi, jeung nu sikina hiji disebut gendul)

Nangka = Sacamplung (sasiki)

Pakean = Sapangadeg

Papan = Salambar

Pare = Saranggeuy (sagagang)

Peuteuy = Sapapan

Peuteuy = Sahangor (saranggeuy, sababaraha papan)

* Peuteuy = Saempong (sababaraha hangor)

Salak = Samanggar

Samak = Saheulay

Samping = Sakodi (20)

* Sangu = Sapiring

Sangu = Sabakul

* Sawah = Sakotak

Suluh = Sabebek (nuduhkeun huji – sabeulah)

Suluh = Sahurun (sabeungkeut)

Tambang/tali = Sabatekan

Uyah = Sahuntu (saguruntul, kira-kira sagede huntu)

Uyah = Sagandu, sabata

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top