0
“Ieuh, ari maneh daek kawin ka si Nendah teh naha kusabab naon?” tanya Bi Ecin
“Naha kitu bi?” tembal Jang Riki
“heu ibi mah ku ho’okeun we maneh ujug – ujug bét daek, pan ti baheula teh maneh keukeuh embung dijodokén ka budak eta téh”
“Ah teu kunanaon bi, ngan babalik pikir we...asa era karunya ka manehna nu ti bahéla teu bosen – bosenna nungguan Iki”
“Naha kumaha atuh jéng si Neng Eulis?”
“geus bi ah tong nyeubut – nyeubut deui ngaran si Eulis bi....liér!” Jang Iki tuluy ujung – ujug ngaléos ti dapur ngajauhan Bi Ecin
“Haar rek kamana atuh Jang? Ieu sangu gés asak, urang tuang”
“Ka bumi Oni heula, rek mulangkén PSP”
“Burukénnya, bisi kaburu tiis” Bi Ecin ngingetkeun.
“Muhun...” tembal Jang Riki, bari tuluy manehna teh nyokot PSP ti kamar ngabélécét ka luar nutupkeun panto rada tarik luncat ka imah Jang Oni babaturanana.

Jang Riki atawa nu sok disebut Iki teh nyaeta anak kukutan Bi Ecin ti umur sapuluh taun, saprak bapana maot gara – gara sok mabok. Indungna Jang Iki nu ngarana Epong nu kabeneran ngabogaan rupa nu gélis téh tuluy nekad indit ka Arab jadi TKW ninggalkeun Jang Iki ka bi Ecin, unggal dua bulan sakali sok dikiriman duit jang kaperluanana. Nincak Umur 20 taun indung Jang Iki tuly maot gara – garana jadi korban kabiadaban dununganana di Arab.

Sabulan deui Jang Iki geus boga tekad rek kawin jeung Neng nendah, manehna dilamar ku bapana Neng Nendah, heu memang ilaharna mah lalaki nu ngalamar awéwé, tapi da karna ku kaayaan Neng Nendah nu kacida mikabogoh Jang Iki nepika ceuk paribasana mah “kagegeloan” kapaksa kulawargana Neng Nendah teh sababaraha kali menta Jang iki pikeun narima cinta Neng Nendah.

Tadina mah Jang Iki teh kékéh embung kusabab hatena gés nyantel ka Neng Eulis nu dipicéngcém ti lélétik, ngan hanjakan Neng Eulis teh basa minggu kamari menta putus ti Jang Iki ku gara – garana geus teu bogoh deui ceunah.

Jang Iki narima cinta Neng Nendah ku hiji pasaratan, nyaéta lamun éngke gés kawin jéng manehna, Neng nendah kaasup kulawargana tong kabeuratan mun manehna rek nyandung deui ka awéwé nu lian. Nya kapaksa dalah dikumaha bapana Neng Nendah, kaasup Neng nendah teh nyatujuan eta pasaratan.

Hiji poé Neng Nendah balik ti pasar gés meuli jang bahan babawaén ke kawin, dijalan Neng Nendah dicegat ku parampok, tuluy kusabab ninggali rupa Neng Nendah nu Endah gélisna, jéng kabeneran harita Neng Nendah indit nyorangan make baju nu seksi nu eces ningalikén cetakan imbitna nu bahenol nerkom nya ku parampok eta teh tuluy dirajéngan, dipaksa ngalayanan nafsu edan eta tilu parampok. Tapi kusabab Neng Nendah teu sudi, tuluy manehna teh tuluy ngalawan nepika sanggésna dibacok nepi ka ilang nyawana.

Jang Iki tuluy jadi nyorangan...hatena teu wéléh ngarasa salah kacida ka Neng Nendah, kusabab harita teh manehna nolak nganteur Neng Nendah ka pasar, sédéngkeun Neng Eulis ayeuna geus indit ka luar nagari dibawa ku salakina. Paripolah Jang Iki nu plinplan tur “asa aing” téh tungtungna karandapan goreng mamala kér manehna sorangan. Manehna nyumpahan diri sorangan, sapanjang hirup dumeulah di alam dunya ieu moal deui – deui bobogohan atawa kawin jéng batur, ayeuna manehna katelah disebut bujang tunggara.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top