0
Seuseubutan Ka Jelema
Seuseubutan Ka Jelema

* Aki-aki = Lalaki nu geus kolot pisan. *  Baleg tampele = Mangkat beger, wani ditukangeun, ari dihareupeun era keneh. *  Biji...

Baca selengkapnya »

0
Seuseubutan Khusus Molah Barang
Seuseubutan Khusus Molah Barang

* Awi dihua = Dibeulah tepi ka ipis. *  Awi dileumpeuh = Dideang (biasana make obor)) bari dilelempeng, ilaharna awi pikeun gantar...

Baca selengkapnya »

0
Ngaran-ngaran Babagian Imah Sunda
Ngaran-ngaran Babagian Imah Sunda

* Abig/ampig = Bilik juru tilu dina pongpok leuit atawa pongpok imah. *  Amben = Tepas imah panggung nu lantena tina palupuh. ...

Baca selengkapnya »

0
Caturangga
Caturangga

Caturangga nyaeta pakeman atawa pangaweruh nu netelakeun tanda-tanda (perwatekan) kuda, hade heunteuna pikeun diingu. Geura titenan ieu ...

Baca selengkapnya »

0
Panyaraman
Panyaraman

A. Panyaraman Kalakuan Kurang Hade * Ulah heheotan bisi leungiteun beas/uyah. * Ulah heheotan tipeuting bisi disamperkeun urang leuweu...

Baca selengkapnya »

0
Ngaran Rupa-Rupa Kasakit
Ngaran Rupa-Rupa Kasakit

* Babareuhan = Kasakit (busung lapar), barareuh meh saluar awak; kasakit bareuh di hiji tempat dina awak (semu muncunghul siga bisul n...

Baca selengkapnya »

0
Ngaran-ngaran Patempatan
Ngaran-ngaran Patempatan

* Alun-alun = Tanah lapang (hareupeun kacamatan, kabupaten, jsb). *  Babakan = Lembur anyar; ngababakan = nyieun lembur anyar...

Baca selengkapnya »

0
Ngaran Wangunan/Parabot Paranti Meuntas
Ngaran Wangunan/Parabot Paranti Meuntas

* Cukang = Kai atawa awi saleunjeur atawa sababaraha leunjeur luhureun susukan, solokan atawa walungan leutik. *  Jambatan = Wangu...

Baca selengkapnya »

0
Ngaran-Ngaran Wangunan
Ngaran-Ngaran Wangunan

* Bagan = Saung ranggon di laut, paranti pamayang ngala lauk (masangkeun sirib atawa jaring), di Banten disebut bagang. *  Balandon...

Baca selengkapnya »

0
Ukuran Panjang Jeung Lega
Ukuran Panjang Jeung Lega

* Satumbak = 3,77 meter *  Sabata = 14 meter pasagi *  Sapal = 1,5 kilometer *  Samil = 1,5 kilometer *  Saare = 10...

Baca selengkapnya »

0
Ukuran Beurat Jeung Lobana Pare
Ukuran Beurat Jeung Lobana Pare

* Saranggeuy = Sagagang *  Sapocong = Sateungah geugeus (pikeun ukuran pare nu ranggeuyan, kira-kira ranggeuyana bias kakeupeul) ...

Baca selengkapnya »

0
Nyungsi Acining Ati
Nyungsi Acining Ati

Lir ibarat tatit, ngabelesur ngajugjug ka alak paul. Kitu saestuna mungguhing waktu. Taya tempo geusan sumarimpang, taya mangsa geusan sen...

Baca selengkapnya »

0
Kecap Sesebutan Bilangan Nu Dilarapkeun Kana Barang Nu Tangtu
Kecap Sesebutan Bilangan Nu Dilarapkeun Kana Barang Nu Tangtu

* Ambekan = Sadami *  Awi = Sabebek *  Awi = Saleunjeur (satangkal) *  Awi = Sadapur (sagunduk nu diwangun ku sasabaraha ...

Baca selengkapnya »

0
Kecap Sesebutan Bilangan Nu Nuduhkeun Jumlah
Kecap Sesebutan Bilangan Nu Nuduhkeun Jumlah

* Salosin = Dua belas (12) * Sakodi = Dua puluh (20) * Salikur = Dua puluh hiji (21) * Dua likur = Dua puluh dua (22) ...

Baca selengkapnya »

0
Alam Pageto Menurut Kitab-Kitab Pangruhum Ki Sunda
Alam Pageto Menurut Kitab-Kitab Pangruhum Ki Sunda

(Richadiana Kadarisman Kartakusuma) SEWA KA DARMA Sewakadarma (SD) berbahasa Sunda Buhun (Perpustakaan Nasional, Br. 408. SD) te...

Baca selengkapnya »
 
 
Top