0
“Kang ari basa wengi uih tabuh sabaraha?” pok pamajikan kuring basa keur nyiapkeun sasarap di dapur rebun keneh sabada solat subuh.
“Tabuh sabelas Neng” bari sok nyomot goreng sangu haneut lada karesep kuring jeng parakedel kentang.
“ooh meni weungi-weungi teuing atuh ayeuna mah nya uih teh?”
“Muhun nyèta apanan nuju aya deadline di kantor teh padugdeg waè ku boss di hardik wae sa-divisi akang teh…sok ngamuk teupupuguh geura”
“duh boa-boa nuju kadongkapan tamu panginten kang ti Cibeureum hehe”
“hisss ti iraha lalaki menstruasi atuh Neng” tembal kuring bari nyerengeh
“Ari basa weungi akang nu ngalihkeun Eneng ka kamar teh?”
“nya muhun atuh, na saha deui gèlis ari sanes kakang Asep lalaki pujaan hate eneng mah”
“iiih akang mah kitu da” pok pamajikan kuring bari semu umat imut
“nya mangkaning atuh apanan Neng teh gening da beuki beurat ayènamah…meuni langsung hah heh hoh ngesang akang mangkuna ge bari ngan sakur kakamar, komo lamun ka Cikondang nya haha”
“Enya yeuh kang, beurat awak Eneng teh janten naek tilu kilo geura” bari manyun
“Duh..duh tong manyun atuh ngewa ah katinggalna geulis, keun we atuh sawioslah nya teu nanaon, eta teh cingcirining Eneng teh bagja janten isteri akang, da upami meotan mah engke pajarkeun teu dipasihan tuang atuh ku akang, diseuseulan keh akang ku abah sareng ambu” kuring ngupahan pamajikan kuring bari nyèkèl tonggong leungeunna.
“Alhamdulillah, atos ah sarapanana…akang angkat heula damel nya Neng milari rizky heula kangge Tuanku permaisuri enjing…kangge balanja ka Supermarket sareng moll, teu hilap pasar Senen hehe”
“Iiih akang meh meuni teu ikhlas kitu nya”
“yeeeh naha kitu, nya ikhlas atuh ridho Lillahita’alla kanggo Nyai nu geulis pupujaning hate akang tea mah”
“Hehe, nya jug atuh geura miang ka Bandung, uihna nyandak rizky sakarung” tembalna bari seuri manis halimpu nu matak genah karasa kanu hate, asana teh sakumaha capena pagawean kaubaran, kabayar ku pamajikan kuring.
“Kade nya ati-ati neng di bumi, ulah waka dibuka panto teh upami teu acan aya akang mah”
“muhun kang Insya Alloh, jug kade akang cing ati-ati dijalan, sèèr minum…entong telat tuang, ku Eneng diantosan dibumi”
“mmm tapi engke teu kedah ngantosan deui nya, tuang we tipayun upami akang teu acan uih tabuh dalapan mah, berarti kapaksa akang bade ngalembur deui. Eneng langsung we kuleum tipayun di kamar, ulah diluar bilih leubeut angin ah”
“Muhun atuh, upami tiasa mah enggal uihnya kang”
“Muhun Insya Alloh, mangga atuh Assalamu’alaikum”
“Waalaikumusallam” nya kuring indit bari ngagolosorkeun leungeun katuhu, langsung diadekeun kana biwirna nu ipis beureum tuluy kuring nyium tarangna. Tancap gas motor tuluy ngaberengbeung ka kantor”.

***

Jarak antara ti imah ka kantor teh lumayan jauh, sajam kuring diuk dina motor merik waktu beh nepi teu leuwih ti jam dalapan. Atuh da leubar lamun telat teh gajih langsung dipotong opat persen. Tapi hanjakal poè eta jalan teh macet pisan kacida, cenah mah aya kacilakaan tabrakan motor jèng mobil di leubah parapatan jalan Baleendah. Hate kuring gès dugdeg we sok sieun kabeurangan, kapaksa kuring muter jalan ka jalan alternatif Banjaran Soreang, kuring ngabèrengbeung tarik nincak gas haar gening sarua keneh we macetna teu kira-kira…kabeneran aya kacilakaan oge ceunah “beu mèni bisa kabeneran kitu, kuring ngajerit dinu hate!!!”.

Lièk ninggali kana jam tangan gès nincak jam tujuh leuwih saparapat, sajam kuring pasiksak dinu kamacetan jalan...handeueul kacida dina hate, tapi mun ras inget ka pamajikan nu ngadadagoan di imah asa kaubaran nyabar-nyabarkeun hate beh jadi tiis deui...duuh Neng, akang lope Eneng heuheuy prikitiew!

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top