0
Kaayaan Jalma
 • Bahenol = Awakna lintuh matut, tapi bangun teu peungkeur
 • Bahono = Bohono, demplon, donto, lintuh semu peungkeur
 • Bangbang = Awakna jangkung gede
 • Bangir = Irungna alus, mancung
 • Bayuhyuh = Awakna lintuh pisan
 • Bedegul = Sirahna gede
 • Besekel = Awakna gede pendek bari ngeusi
 • Bolotot = Matana gede
 • Bopeng/garok = Bowek, beungeutna pinuh ku ceda
 • Bosongot = Rupa beungeut atawa pasemon nu wanian
 • Botak/butak = Gundul di tengah-tengah sirah nepi kana tarang
 • Buncir = Sok dilarapkeun kana kaayaan beuteung (budak) anu mereketengteng lantaran loba eusina
 • Bureuteu = Beuteung nu nyemplu (lantaran lintuh, keur kakandungan, atawa boga kasakit
 • Cadel = Teu bentes nyebut aksara /r/
 • Cameuh = Carehamna rada ngelok
 • Camihmil = Pipina rada kebi lantara montok
 • Cadok = Gado nyodor ka hareup
 • Cingked = Leumpangna pincang, lantara nyeuri suku atawa cacad salahsahiji sukuna
 • Ceureuleuk = Panonna buleud, beresih, cahayaan tur alus sorotna
 • Demes = Irungna pesek (sabalikna tina bangir)
 • Demplu = Awakna lintuh teu matut
 • Denok = Awakna rada montok, donto, tur geulis
 • Deog = Sukuna pengkor, teu bisa lempang bener lantaran suku nu sabeulah rada pondok
 • Galing = Buukna rada rintit
 • Galing muntang = Buukna rintit tungtungna
 • Gamuleng = Gademol, rupa beungeutna buleud tur ngeusi, awkna donto; (nu disebut gamuleng biasana awewe nu pakulitanana koneng umyang)
 • Geulis = Awewe nu rupana alus, pikaresepeun
 • Gomplok = Buukna kandel
 • Gundul = Sirahna lenang, taya buukan
 • Gandang = Lalaki nu hade dangong, boh dina leumpang boh dina paripolah
 • Hejo carulang = Kulit awewe nu alus, rada ngoraan tina hideung santen
 • Hulupeutieun = Sirahna leutik
 • Jalugjug = Awakna jangkung
 • Jebleh = Biwirna nu handap leuwih rubak batan nu luhur sarta rada ngampleh
 • Jeding = Biwirna nu luhur leuwih rubak batan nu handap sarta rada ngampleh
 • Kambuy = Awakna lintuh tapi teu sehat, siga karembung
 • Kasep = Lalaki nu rupana alus
 • Keceng = Panonna teu nenjo sabeulah
 • Kecing = Sieunan, teu wani sabab nyanghareupan lawan nu leuwih gede, unggul, bedas (nurutkeun anggapan) padahal can tangtu leuwih
 • Keked = Ramona hareuras lantaran kasakit incok, jsb
 • Kewes = Sesebutan ka jalma nu tegep, pantes katenjona
 • Kemong = Pipina semu ngelok ka jero lantaran kuru
 • Kempot = Pipina legok saeutik lamun keur seuri siga liang undur-undur
 • Keueuseun = Huntuna goreng, harideung tur teu rata
 • Lenggik = Awakna jangkung leutik, ramping (awewe)
 • Lenjang = Awakna lenggik leutik, ramping (awewe)
 • Lingsing = Awakna ngeusi, sehat, lantaran diurus
 • Lolong = Panonna duanana teu tiasa ningali
 • Nongnong = Tarangna rada nonjol
 • Ngajedig = Sesebutan keur kumis atwa halis nu kandel
 • Pacer = Sukuna leutik
 • Pecak = Panonna teu ningali sabeulah
 • Pengkor = Sukuna pincang, teu bisa leumpang bener
 • Petet = Panonna leutik saperti nu satengah peureum
 • Pireu/pego = Teu bisa ngomong
 • Ponges = Irungna cacad tungtungna
 • Rangkebong = Awakna begang pisan (biasana jalma nu tas hudang gering atawa jalma nu tas kolot pisan)
 • Rebeh = Biwirna rada beukah ka gigir, sabab ngarasa atoh di puji
 • Regeng = Awakna begang atawa kuru
 • Roges = Huntuna goreng (teu rata)
 • Sampulur = Awakna alus potonganana (biasana sok dilarapkeun ka awewe)
 • Sieuran = Dilarapkeun ka jalma anu heunteu ka asup geulis atwa kasep, tapi lamun dilelekan pantes atawa tegep (sieuran dilarapkeun kana kaayaan beungeut)
 • Sipit = Panonna rada leutik heunteu bolotot (panon bangsa Cina)
 • Tonggar = Huntuna nyodor ka hareup, tampolana tepi ka matak hese balem

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top