0
Dina basa Sunda aya nu disebut kecap panganteur, boh kecap panganteur pagawean boh kecap panganteur kaayaan. Ieu kecap panganteurteh gunana pikeun ngantebkeun caritaan. Geura titenan kecap-kecap panganteur dihandap ieu:
 • am dahar
 • barakatak seuri
 • bek dahar
 • berebet lumpat
 • berewek soek/soeh
 • blur ngapung
 • blak nangkarak
 • blok bahe
 • blug labuh
 • bluk nangkuban
 • bray beunta
 • bray beurang
 • bray caang
 • bray muka
 • breg hujan
 • brus mandi
 • bus asup
 • burusut miceun (ngising)
 • cat unggah
 • caleungkeung ngomong/nyarita
 • celengok nyium
 • cep tiis
 • cer kiih/ngompol
 • ceuleukeuteuk seuri
 • cikikik seuri
 • clak tumpak
 • cleng ngacleng
 • clik murag (barang anu leutik)
 • cong nyembah
 • crot nyiduh
 • deker dahar
 • deker digawe
 • dug sare
 • gampleng nampiling
 • gantawang nyarekan
 • gap nyagap
 • gaplok nyabok
 • gedig indit
 • gek diuk
 • geleber hiber
 • geleser maju
 • gewewek ngegel
 • gok paamprok
 • goledag ngedeng
 • hing ceurik
 • jedak diadu
 • jeduk tidagor
 • jep jempling
 • jleng luncat
 • jol (torojol) datang
 • jrut turun
 • jung nangtung
 • kecewer kiih (biasana kanggo ka istri)
 • kerewek nyekel
 • kop nyokot
 • kuniang hudang
 • lar ngaliwat
 • lat poho
 • leguk nginum
 • lek neureuy
 • leos indit
 • lep teuleum
 • les leungit
 • luk tungkul
 • nging (ngeng) ceurik
 • nyah beunta
 • nyeh imut
 • nyel ambek
 • nyot udud
 • orolo utah/olab
 • paralak hujan
 • pelenyun udud
 • pes pareum
 • pluk murag
 • pok ngomong
 • pudigdig indit
 • rap dibaju
 • reg eureun
 • regot (rot) nginum
 • rengkenek ngigel
 • rep tiis/jempe
 • reup peureum
 • reup poek
 • reup sare
 • sebrut narajang
 • sedut /dut hitut
 • segruk ceurik
 • sirinting/sirintil nyampeurkeun
 • terekel naek
 • tret nulis
Mung sakieu kecap panganteur anu tiasa ku panulis tepikeun, mudah-mudahan wae tiasa janten manfaat kanggo sadaya pamiarsa anu tos nyempatkeun ngalongok ieu blog. Kanggo baraya anu masih keneh tambihan kecap panganteur nu sanesna anu ku panulis teu kaseratkeun mangga kantun dugikeun dina kolom komentar nu tos disayagikeun dihandap ieu.

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top