0
Usik sajero ning cicing
Obah sajeroning dada
Usikna , maranti diri
Obah na maranti rasa

Nu nganteur ka lemah sungka
Nyangkaruk geusan ka-puluk
Pasir liuh peupeuntasan
Ajrih ning rasa panggalih

Milih rabi minda rasa
Rabi na ka sang gumati
Rasa na sang guruh minda
Guru na weruh pituduh

Japa na Aji ning diri, geusan mi- diri
Japa na Aji ning rasa, geusan mi-rasa
Japa na Aji ning harti,geusan ngarti
Japa na Aji ning kersa, geusan ngersa

Nyumput buni nembrak caang
Buni soteh niat ati, anu suci
Nembrak caang, ku laku lampah nu nyata
Nu di teundeun di handeuleumkeun

Geusan paneuleuman nana
Nu di tunda dina Hanjuang
Geusan diri nga-daya juang
nya hamo luntur ku waktu

Kapan tapak dina tindak
Kapan galur dina catur
Mun di teang tangtu panggih
Mun di penta tangtu mikeun

Nya hamo laas ku jaman
Pasti-na bakal ka pangggih
Mangrupa balungbung timu
Sabab jangji nu bihari

Hamo nya sulaya pikir
Anu misti, anu musti, tandes
diri nu nyakseni
Geus natrat tulisan-Na

Mo sulaya, ka jangjina
Teges netes tur tetela
Nya diri suratannana
nya alam tulisan-na-na

Kitab-na jagat buana
Moal luntur ku mangsi-na
Moal soek daluang-na
Baca-eun sa tungtung umur

Nya hate kudu rancage
Teges netes tur tetela
Nya diri suratannana
nya alam tulisan-na-na

Kitab-na jagat buana
Moal luntur ku mangsi-na
Moal soek daluang-na
Baca-eun sa tungtung umur

Ci-ri-na satangtung diri
Cara-na sa tapak jagat
Jembar rasa Na-ga-ra- na
Bukti na, Ra-ga sa-li-ra

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top