0
W
  1. Waspada permana tingal = Terus tingal, ilikan weruh sadurung winarah.
  2. Wawuh munding = Wawuh meueusan pedah sok panggih di jalan atawa dina pasamoan.
  3. Weruh sadurung winarah = Nyaho memeh dibejaan.
  4. Wiwirang di kolong catang, nya gede nya panjang = Wiwirang gede nu teu bisa dibunian.
  5. Watang sinambungan = Nu pasea atawa nu boga perkara batur, tapi ari cekcokna jeung urang.

Y
  1. Yuni kembang = Jelema arm pasipatanana kawas kembang, pikaresepeun atawa pikalucueun.
  2. Yuni tai = Jelema anu pasipatanana teu pikaresepeun atawa teu pikalucueun

Copyright © Tatar Pasundan

Posting Komentar

 
Top