0
Ngaran-Ngaran Patukangan
Ngaran-Ngaran Patukangan

Anjun = Tukang nyieun parabot tina taneuh Bujangga = Tukang nyieun/nulis carita Candoli = Tukang ngajaga pabeasan di nu kariaan (bi...

Baca selengkapnya »

0
Ngaran-Ngaran Anak Sasatoan
Ngaran-Ngaran Anak Sasatoan

Anak Anjing = Kirik/kicik Anak Bagong = Begu Anak Bandeng = Nanar Anak Banteng = Bangkanang Anak Bangbung = Kuuk Anak Bangk...

Baca selengkapnya »

0
Kecap Panganteur
Kecap Panganteur

Dina basa Sunda aya nu disebut kecap panganteur , boh kecap panganteur pagawean boh kecap panganteur kaayaan. Ieu kecap panganteurteh guna...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf W-Y
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf W-Y

W Waspada permana tingal = Terus tingal, ilikan weruh sadurung winarah. Wawuh munding = Wawuh meueusan pedah sok panggih di jalan ata...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf U
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf U

U Ubar puruluk = Omongan pikeun nengtremkeun pikir sakadarna, ulah ngarasula. Ukur pulang modal = Henteu untung henteu rugi, bali...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf T
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf T

T Taarna teja mentrangan = Tarang anu alus kawas anu cahayaan. Tacan aya nu nganjang ka pageto = Can aya jelema nu nyaho naon anu b...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf S
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf S

S Saampar samak = Sagebleg jeung kaayaanana meh sarua, sakapat atawa satatar (ngeunaan sawah, kebon), disebutkeun kana sawah atawa tana...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf R
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf R

R Ranggaek memeh tandukan = Loba kahayang nu teu saimbang jeung kaayaan dirina. Saharti jeung beunghar memeh boga atawajeneng memeh pan...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf P
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf P

P Paanteur-anteur julang = Nu tas dianteurkeun, nganteurkeun deui nu tas nganteurkeunana. Pabalik (ti balik) letah = Barangbere tapi ...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina awalan Huruf O
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina awalan Huruf O

O Ombak banyuan = Buuk nu gating ombak-ombakan. Omong harus batan goong = Beja gampang nerekabna, jeung biasana sok pada ngaleuwihan ...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf N
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf N

N Naheun bubu pahareup-hareup = Pahutang-hutang nepi ka pada kagok nagih (pihutangeun). Najan dibawa ka liang cocopet, moal burung nut...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf M
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf M

M Mabok pangkat = Adigung, ieu aing jeneng. Macan biungan = Jelema anu teu akur jeung batur salembur. Mageuhan cangcut tali wanda = ...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf L
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan Huruf L

L Labuh diuk, tiba neundeut = Sarua salahna atawa sarua cilakana. Ladang kesang = Rejeki ti Allah lantaran usaha sorangan. Laer ga...

Baca selengkapnya »

0
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan huruf K
Babasan Jeung Paribasa Sunda Tina Awalan huruf K

K Ka cai diangir mandi, batu lempar panuusan = Lemah cai, bali geusan ngajadi. Ka cai jadi saleuwi, ka darat jadi salebak (salogak) ...

Baca selengkapnya »
 
 
Top