0
Bedog Teh Feminim?
Bedog Teh Feminim?

( Untuk versi bahasa Indonesia bisa dilihat disini ) Waktu kuring nanya ka panday atawa ka nu sok ngical bedog, naon bae ngaran wila...

Baca selengkapnya »

0
Bedog Itu Feminim?
Bedog Itu Feminim?

( Kanggo versi bahasa Sunda tiasa di tingali didieu ) Ketika bertanya kepada panday atau penjual bedog (golok) apa saja nama bilah b...

Baca selengkapnya »

0
Politik Urang Sunda
Politik Urang Sunda

Kecap politik sabenerna geus kacida deukeutna jeung masarakat Sunda. Kalan-kalan nu diparake teh pulitik, nu sok dipakaitkeun kana takti...

Baca selengkapnya »

0
Alam Dunya Beuki Panas
Alam Dunya Beuki Panas

Rada hese narjamahkeun istilah Global Warming (Indonesia : Pemanasan Global) kana basa Sunda teh, itu ieu asa teu merenah, geura urang t...

Baca selengkapnya »

0
Basa Mekar Ku Bangsana
Basa Mekar Ku Bangsana

Najan basa Sunda remen dipikamelang, teu wudu aya pikareueuseunana. Malah aya mahasiswa ti nagara deungeun nu kungsi nyaritakeun yen upama...

Baca selengkapnya »

0
Sekilas Ragam Hias Pakarang
Sekilas Ragam Hias Pakarang

Ketika membaca sebauh buku tentang Arsitektur Tradisional Jawa Barat , disana disebutkan bahwa ragam hias di rumah Sunda tidak ditemuka...

Baca selengkapnya »

0
Makna Dibalik Nama Bedog
Makna Dibalik Nama Bedog

“ Ih Den, ari lalaki lembur mah kamamana teh tara lesot bedog. Da bedog teh sami sareng calana ” tembalna deui “ Mun lalaki lesot bedog,...

Baca selengkapnya »

0
Estetika Sunda Kawas Kumaha?
Estetika Sunda Kawas Kumaha?

Kecap estetika teh, cenah, mimiti dipake ku Alexander Baumgarten (1714-1762). Manehna ngarang buku Aesthetika , anu ngaguar perkara teo...

Baca selengkapnya »

0
Lisung Jeung Heler
Lisung Jeung Heler

Lisung teh hiji alat pikeun nutu pare, lisung sok dipapasangankeun jeung halu. Lisung dijieunna tina tangkal kai gede anu kuat, sate...

Baca selengkapnya »
 
 
Top